Werken met de maancyclus
Zoals er in de natuur een cyclus is van opbouw, bloei, verval en dood, zo heeft ook de Maan een cyclus met 4 maanfasen. Met nieuwe of donkere Maan is de Maan niet zichtbaar voor ons. Met wassende of toenemende Maan is er in het westen een maansikkel die in een week uitgroeit tot een halve Maan. Weer een week verder is de Maan vol om in de week daarna weer af te nemen tot een halve Maan in het oosten. In de week hierop volgend wordt de Maan steeds kleiner om tenslotte weer onzichtbaar te zijn. In ieder stadium heeft de maan een andere invloed op ons. Door je hier op af te stemmen, kun je deze invloed gebruiken om dingen in je leven en in jezelf te onderzoeken, los te laten of een plek te geven en nieuwe dingen vorm te geven.

Door je af te stemmen op de maancyclus, heb je de mogelijkheid om je ook bewuster af te stemmen op jouw eigen cyclus.

Gebruik de invloed van de maan
De Maan trekt aan het water hier op Aarde waardoor de getijden ontstaan. Aangezien wij mensen voor 70% uit water bestaan, heeft de Maan ook invloed op ons. Door je af te stemmen op de maancyclus, heb je de mogelijkheid om je ook bewuster af te stemmen op jouw eigen cyclus. Hierbij kun je de invloed van de Maan als aanvullende kracht gebruiken. Iedere maancyclus heeft daarbij een eigen thema. Gedurende de 13 Manen van het jaar doorloop je zo een hele cyclus waarbij je oude patronen bewust kunt loslaten waardoor je in de eigen kracht komt te staan, je beter in je kracht kunt blijven en je jouw leven kunt leven.

Iedere maancyclus heeft een thema en helpt je oude patronen los te laten en in je eigen kracht te komen en te blijven.

 

Hoe gebruik je de cyclus van de maan
Nieuwe of donkere Maan is een goede periode om met iets nieuws te starten en/of ongewenste patronen of ongezonde gewoontes los te laten. Dit kun je doen door hetgeen je wilt loslaten op een papiertje te schrijven en in het vuur te verbranden.

Wassende Maan
Wassende Maan is de tijd van groei. Je voelt je energie toenemen en alles wat je nu aanpakt, heeft een goede kans van slagen. Het is nu de tijd om in actie te komen en bewust te kiezen wie je wilt zijn en wat je wilt doen.

Volle Maan
Met volle Maan is haar energie op haar hoogtepunt. Je kunt nu veel energie voelen. Dit kan een gespannen gevoel geven maar ook (oude) emoties kunnen nu naar boven komen. Creativiteit stroomt en het is makkelijker om naar je intuïtie te luisteren. Een tijd voor het vieren van je successen en het volgen van je passie. Kijk van een afstandje naar jezelf en observeer wat je al bereikt hebt en waar je nog aan te werken hebt.

Afnemende Maan
Met afnemende Maan wordt de energie weer minder. De tijd om naar binnen te keren en over jezelf te leren. Onderzoek wat je nog hebt laten liggen en wat je de volgende cyclus wilt aanpakken. Je energie neemt af en het is nodig om rustiger aan te doen. Nu is de tijd om op te ruimen en te reinigen, zowel in je huis als innerlijk. Zo ben je klaar om met nieuwe Maan de volgende cyclus te beginnen.

Waar ga jij aan werken de komende Maancyclus?

(859)